1 объект

Mieszkanie, 72,50 m², Przeworsk
Mieszkanie, 72,50 m², Przeworsk Jagiellońska, Przeworsk, przeworski, podkarpackie
194 724 zł
2 705 zł за м²
4-комн. 72 м²

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo - Kredytowej „Skarbiec” w upadłości w Piekarach Śląskich ogłasza pisemny nieograniczony przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości lokalowej położonej Przeworsku przy ul. Jagiellońskiej 20/30 dla której Sąd Rejonowy w Przeworsku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze PR1R/00048072/4 wraz z udziałem związanym z własnością lokalu w wysokości 7940/1045691 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr PR1R/00047524/1), szczegółowo opisanego w operacie szacunkowym, za cenę nie niższą niż 85% wartości oszacowania tj. netto 194 724,80 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy), powiększoną o należny podatek - na podstawie postanowienia z dnia 19 lutego 2021 r. Sędziego-komisarza w postępowaniu upadłościowym Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „SKARBIEC” w upadłości - Sądu Rejonowego w Gliwicach, sygnatura akt: (XII GUp 129/16).

Открыть карту Карта