3 obiekt

Sprzedam działającą Kawiarnię Mielec
Sprzedam działającą Kawiarnię Mielec Mielec, mielecki, Podkarpackie
25 000 zł
60 м²

Sprzedam działającą Kawiarnię z wyposażeniem Centrum Mielca ul Al Niepodległości Lokal posiada 3 pomieszczenia +kuchnia +ubikacja całość 60 m kw Kawiarnia mieści się w bloku na parterze przy głównej ulicy Umowa najmu lokalu MZBM Mielec Możliwość kupna ogródka przed lokalem

Lokal użytkowy 225m2 Świetna lokalizacja!
Lokal użytkowy 225m2 Świetna lokalizacja! Wola Mielecka, mielecki, Podkarpackie
675 000 zł
3 000 zł za m²
225 м²

Sprzedam Lokal Użytkowy o łącznej powierzchni 225m2. Lokal usytuowany na działce 15 ar. Wjazd drogą asfaltową. podjazd- kostka brukowa. Lokal składa się z hali ok. 120m2, części biurowej na parterze ok 65m2, Dwóch toalet na parterze. Na piętrze znajduje się duża kuchnia, łazienka oraz duży pokój z możliwością przebudowy na dwa pokoje, oraz przedpokój. Na placu znajdują się trzy garaże, Teren w całości ogrodzony.Cena do negocjacji.Zapraszam.

Lokal biurowo-handlowy- 959,64 m2 Mielec
Lokal biurowo-handlowy- 959,64 m2 Mielec Mielec, mielecki, Podkarpackie
1 000 000 zł
1 043 zł za m²
959 м²

Budynek murowany, trzykondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony wraz z działką o pow. 645 m2. Powierzchnia zabudowy budynku – 309 m2, powierzchnia użytkowa – 959,64 m2. Remonty budynku w ostatnich latach obejmowały: wymianę pokrycia dachu, stolarki okiennej i drzwiowej na okna PVC, wykonanie elewacji wraz z dociepleniem budynku, remont części pomieszczeń wewnątrz budynku, wykonanie instalacji antywłamaniowej. 1. Stan prawny Działka nr 857/5 położona w Mielcu w obrębie 5 Smoczka objęta jest księgą wieczystą nr TB1M/ 329 - pokaż numer telefonu - 1/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Mielcu Wydział Ksiąg Wieczystych i stanowi własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Przedsiębiorstwa Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mielcu. 2. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym Planie zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest objęta Miejscowym Planem Ogólnym zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z art. 154 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami w przypadku braku planu miejscowego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, uwzględnia się faktyczny sposób użytkowania nieruchomości. Zgodnie ze studium gospodarowania przestrzennego miasta Mielec nieruchomość położona jest w obszarze z zabudową produkcyjną i usługową. W obecnym okresie działka zabudowana jest budynkiem administracyjnym. 3. Cena szacunkowa nieruchomości Cenę szacunkową nieruchomości ustalono na 181 - pokaż numer telefonu -, 00 zł. Operat szacunkowy wykonano 14.12.2016 r. 4. Oferent powinien złożyć ofertę na piśmie, sporządzoną w języku polskim na adres: Przedsiębiorstwo Robót Melioracyjnych i Inżynieryjnych Sp. z o. o. ul. Korczaka 1, 39-300 Mielec. Termin składania ofert do 21.02.2020 r. godz. 10.00. 5. Pisemna oferta powinna zawierać: a) imię i nazwisko oraz adres oferenta albo nazwę ( firmę ) i adres ( siedzibę) adres do korespondencji, telefon kontaktowy, b) określenie przedmiotu oferty, c) oświadczenie Oferenta o gotowości do przystąpienia do zawarcia umowy przenoszącej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości, d) oświadczenie Oferenta, iż zapoznał się ze stanem technicznym oraz stanem faktycznym i prawnym nieruchomości i nie wnosi do tego żadnych zastrzeżeń, e) zobowiązanie Oferenta do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości, w szczególności opłaty notarialne, podatki i koszty (opłaty) sądowe, koszty postępowania wieczystoksięgowego a w przypadku cudzoziemca także koszty pracy tłumacza przysięgłego. f) aktualny odpis z właściwego rejestru (w przypadku Oferentów będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami organizacyjnymi), albo kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość w zakresie stron zawierających dane identyfikacyjne z fotografią, numerem dokumentu, wystawcę dokumentu i podpis (w przypadku Oferentów będących osobami fizycznymi) g) w przypadku Oferentów składających oferty przez pełnomocników – pełnomocnictwo udzielone stosownie do przepisów kodeksu postępowania cywilnego h) datę sporządzenia oferty, i) oferowaną cenę (netto), j) sposób zapłaty ceny, 6. Informacje dodatkowe: Dodatkowe informacje dotyczące sprzedaży budynku administracyjnego, mapy oraz plany wraz z wyrysem wydzielonej części działki można uzyskać w siedzibie Przedsiębiorstwa od pon-pt. w godz. 7-15. lub pod numerem telefonu 175 - pokaż numer telefonu -, 605 - pokaż numer telefonu -. Podana cena netto.

Открыть картуКарта