20 obiektów

Wynajmę lokal
Wynajmę lokal Świętochłowice, Śląskie
1 500 zł
40 м²

Wynajmę lokal handlowy ścisłe centrum Świętochłowic ul.Bytomska powierzchnia 40 m, media, duże witryny.Lokal był wynajmowany szereg lat przez zakłady bukmacherskie.Telefon kontaktowy 509 - pokaż numer telefonu -.

Lodstąpię sklep kosmetyczno fryzjerski
Lodstąpię sklep kosmetyczno fryzjerski Świętochłowice, Śląskie
22 000 zł
35 м²

Odstąpię sklep kosmetyczno fryzjerski w Świętochłowicach Lokal o bardzo niskim czynszu 500 zł Więcej informacji pod nr telefonu

Odstąpię sklep kosmetyczno fryzjerski
Odstąpię sklep kosmetyczno fryzjerski Świętochłowice, Śląskie
30 000 zł
35 м²

Odstąpię sklep kosmetyczno fryzjerski w Świętochłowicach Więcej informacji pod nr telefonu

Najem
Najem Świętochłowice, Śląskie
1 200 zł
56 м²

Lokal znajduje się w Świętochłowicach przy ulicy Katowickiej na deptaku. Ostatnio była tu cukiernia. Lokal posiada zaplecze. W lokalu jest ubikacja. Lokal sloneczny. Polecam

Wynajem lokalu 160m2 w Bytomiu
Wynajem lokalu 160m2 w Bytomiu Świętochłowice, Śląskie
4 000 zł
160 м²

Lokal składa się z trzech pomieszczeń sala sprzedaży plus zaplecze/magazyn łącznie 160m2 możliwość wynajęcia części, bardzo dobra lokalizacja Bytom ul. Świętochłowicka 19 na skrzyżowaniu Bytom Chorzów Świętochłowice Ruda Śląska duży parking należący do obiektu w pobliżu przystanek autobusowy tramwajowy, media: gaz, woda, prąd.25zl m2 do negocjacji.

Wynajem Lokalu Świętochłowice, Śląskie
3 300 zł
50 м²

Wynajme Lokal w Centrum Świętochłowic. Więcej informacji udziele przez tel. Lokal w każdej chwili mozna ogladac.

Do wynajęcia
Do wynajęcia Świętochłowice, Śląskie
780 zł
36 м²

Mam do wynajęcia lokal użytkowy w kamienicy, w centrum Świętochłowic z przeznaczeniem na biuro, sklep, lokal usługowy np. studio fryzjerskie lub kosmetyczne, kwiaciarnię. Lokal składa się z dwóch pomieszczeń oraz toalety. Wejście bezpośrednio od ulicy z możliwością parkowania samochodów. Wyposażenie : w oknie roleta antywłamaniowa, indywidualne ogrzewanie centralne, regał meblowy. Cena najmu to 780,00 zł. miesięcznie plus media. Kaucja do uzgodnienia. Informacje pod nr tel. 530 - pokaż numer telefonu -.

Przetarg nieograniczony - lokal użytkowy - Świętochłowice
Przetarg nieograniczony - lokal użytkowy - Świętochłowice Świętochłowice, Śląskie
1 669 zł
40 м²

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Skałka” w Świętochłowicach o g ł a s z a PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY na oddanie w najem na czas określony do trzech lat z możliwością przedłużenia umowy: - lokalu użytkowego przy kortach tenisowych, przy Alei Parkowej o powierzchni użytkowej 40,71 m2 - gruntów przylegających z zagospodarowaniem pod ogródki letnie o powierzchni 235,7 m2 Nieruchomość wraz z gruntem stanowi własność Gminy Świętochłowice, zlokalizowana jest na działce o numerze 3959/4 nr księgi wieczystej KW nr KA1C/ 454 - pokaż numer telefonu - 1/0 i pozostaje w trwałym zarządzie O S i R „Skałka” w Świętochłowicach (DEC.PM nr GN/GH/6844/02/2013). Lokal użytkowy wyposażony jest w instalacje: wodno-kanalizacyjną i elektryczną. Cena wywoławcza czynszu z tytułu najmu za 1m² powierzchni lokalu wynosi: 9,00 zł netto miesięcznie (słownie złotych: dziewięć, 00/100). Cena wywoławcza czynszu z tytułu najmu za 1m² powierzchni gruntu pod ogródek letni wynosi: 5,53 zł. netto miesięcznie (słownie złotych: pięć, 53/100). Kwoty czynszu ustalone w wyniku przetargu podlegać będą opodatkowaniu podatkiem VAT w wysokości 23%. Oferent zobowiązany będzie do ponoszenia opłat za usługi i media w postaci: dostawy wody, energii elektrycznej, odprowadzenia ścieków, wg faktur wystawionych przez administratora obiektu. W przypadku nie prowadzenia działalności z uwagi na sezonowość tj od 01 października do 31 marca dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania 20% wylicytowanego czynszu. Najemca zapewni we własnym zakresie umowy na wywóz odpadów. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 1) wpłacenie wadium z tytułu najmu lokalu użytkowego wraz z gruntami w gotówce w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych, 0,00 groszy) najpóźniej do 14 lutego 2020 do godz. 15.00 na konto bankowe OSiR „Skałka” nr 411 - pokaż numer telefonu - 300 - pokaż numer telefonu - 205 - pokaż numer telefonu - 0. Oferta na najem lokalu użytkowego wraz z gruntem przeznaczonym pod ogródek letni winna zawierać : I. Dane podmiotu składającego ofertę: - imię, nazwisko i adres oraz adres korespondencyjny oferenta albo nazwę lub firmę, siedzibę oraz adres do doręczeń, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, wraz z aktualnymi dokumentami potwierdzającymi rejestrację działalności, NIP, REGON II datę sporządzenia oferty III oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń IV nazwiska i imiona osób upoważnionych do podpisywania umowy najmu V zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub o wpisie do krajowego rejestru sądowego VI Oferowaną cenę czynszu najmu za 1m2 powierzchni lokalu VII Oferowaną cenę czynszu dzierżawnego za 1m2 powierzchni gruntu VIII Kopię dowodu wpłacenia wadium. IX Opis planu zagospodarowania pawilonu handlowego wraz z gruntem. X Opis planowanej w lokalu działalności. Oferta powinna zostać podpisana przez osobę uprawnioną lub pełnomocnika. Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „oferta najmu – lokal użytkowy i grunt nie otwierać” w OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40. - pokój nr 311, do dnia 14 lutego 2020 godz. 15.00. Decyduje data wpływu do OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40. Oferta złożona po terminie nie podlega rozpoznaniu. Oferent, którego oferta została wybrana, zobowiązany jest w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia zatwierdzenia wyboru oferty przez komisję przetargową zawrzeć umowę najmu Najemca nie może poddzierżawiać lokalu ani gruntu osobom trzecim. Wadium z tytułu najmu wpłacone przez oferenta przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu z umowy najmu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się oferenta, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy najmu. Pozostałym oferentom przetargu wadium zostanie zwrócone w całości w terminie najpóźniej do trzech dni po przetargu. Opis kryteriów wyboru oferty. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę złożoną w trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego według n/w kryteriów : wysokość czynszu - 80% doświadczenie – 10 % ( za każdy rok prowadzenia działalności 1% maksymalnie 10 %) opis proponowanej działalności i pomysł na zagospodarowanie – 10 % Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. Część jawna przetargu (otwarcie ofert) odbędzie się w dniu 17.02.2020 r o godz. 11.00. w siedzibie OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40. W części jawnej przetargu komisja przetargowa : a) stwierdza liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium, b) otwiera koperty z ofertami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu, c) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu, d) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu odbywania się części niejawnej przetargu, e) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu. O wynikach przetargu oraz terminie zawarcia umowy najmu oferent zostanie zawiadomiony na piśmie. Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe informacje można uzyskać w OSiR „Skałka”, ul. Bytomska 40 tel. ( 322 - pokaż numer telefonu - wew. 27 oraz na www. osir-skalka.pl oraz w BIP OSiR „Skałka” Podpisanie umowy najmu może nastąpić najwcześniej po upływie 7 dni od daty zamknięcia przetargu, jeżeli nie wpłynie skarga na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu. Zastrzega się prawo odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.

Lokal do wynajecia
Lokal do wynajecia Świętochłowice, Śląskie
650 zł
38 м²

Do wynajecia lokal uzytkowy o powierzchni 38m 2 na biuro,sklep itp. Lokal miesci sie w Swietochlowicach przy ul.Katowickiej 49 (Mijanka) Kaucja 1000zl czynsz 650zl

Wynajmę boks handlowy 25 m2 w Katowicach. Bytom, Śląskie
500 zł
25 м²

Wynajmę boks w pawilonie handlowym o powierzchni 25 m2 w Katowicach na osiedlu Giszowiec.

Wynajem punktu usługowego
Wynajem punktu usługowego Świętochłowice, Śląskie
1 000 zł
52 м²

Świeżo wyremontowany obiekt pod wynajem z przyłączem prądu (3fazy). Jest możliwość w późniejszym czasie podłączenia wod-kan. Może posłużyć za powierzchnię magazynową lub usługową. Powierzchnia użytkowa 52 m2. Zapraszam

Odstapie Salon Fryzjerski.
Odstapie Salon Fryzjerski. Świętochłowice, Śląskie
15 000 zł
25 м²

Odstapie lokal przystosowany jako Salon fryzjerski. Mały ale z pasją < 3 Meble, sanitariaty, zaplecze socjalne, wc + stali klienci (salon znajduje się w bloku mieszkalnym; )).

Lokale biurowe, usługowe, drobne kosmetyczne
Lokale biurowe, usługowe, drobne kosmetyczne Świętochłowice, Śląskie
600 zł
22 м²

Do wynajęcia lokale użytkowe o powierzchni 22m2. Lokale mogą być przeznaczone pod działalność biurową, handlowo - usługową bądź też kosmetyczną. W budynku znajdują się 3 podobne wolne lokale w tym jeden przed remontem. Istnieje możliwość wynajęcia większej ilości lokali pod większą działalność gospodarczą. W budynku znajduje się wspólna łazienka oraz aneks kuchenny dla najemców lokali jak i ich klientów czy gości. W ofercie są dwa odrębne lokale mieszczące się na parterze oraz 1 piętrze. Czynsz za każdy lokal osobno wynosi 600,00 zł. Istnieje możliwość podłączenia zbiorczego internetu oraz TV dla wszystkich najemców za dodatkową opłatą. Ogrzewanie elektryczne, Okna PCV, sufit jak i ściany ocieplone wełną mineralną od środka, nowa instalacja elektryczna. Budynek z dostępem do głównej ruchliwej ulicy w centrum miasta. Biura mieszczą się w placu który jest zamykany bramą wjazdową. Istnieje możliwość umieszczenia banerów reklamowych na bramie. Budynek w trakcie remontu, dokończenie elewacji planowane do wiosna/lato 2020 r. Lokal dostępny od zaraz. Zapraszam do zapoznania się z ofertą i oględzinami Wszelkie pytania proszę kierować po nr tel: 501 - pokaż numer telefonu -

Wynajme lokal uzytkowy
Wynajme lokal uzytkowy Świętochłowice, Śląskie
12 zł
140 м²

Lokal uzytkowy w Orzegowie. Ogrodzony. Zamykany brama.sklada sie z 3 magazynow.do jednego najwiekszego.wjazd samochodem dostawczym.kotlownia co weglowym.w-C.biuro.laznia z dwoma prysznicami.trzy osobne wejscia do obiektu.monitoring do podlaczenia.w najblizszym czasie budynek zostanie ocieplony.sciany do odmalowania.dostepny od juz.podworko wyłożone kostką brukowa.oraz miejsce parkingowe na samochod dostawczy lub osobowy.zapraszam do ogladania

Wynajmę lokal w Chorzowie
Wynajmę lokal w Chorzowie Świętochłowice, Śląskie
900 zł
45 м²

Lokal do wynajęcia dwupoziomowy w Chorzowie przy ul.3-go Maja 75/1,na parterze z witryną i wejściem od frontu budynku.W lokalu znajduje się aktywna kolektura totolotka.

Biuro, siedziba firmy, sklep
Biuro, siedziba firmy, sklep Świętochłowice, Śląskie
800 zł
47 м²

Do wynajęcia lokal przy ul. Wojska Polskiego 55 w Świętochłowicach, znajdujący się na parterze, o łącznej powierzchni 47,3m2, składający się z 2 pomieszczeń. Wejście od strony ulicy. Lokal posiada: - dobrą lokalizację - tuż przy ruchliwej ulicy Wojska Polskiego, w sąsiedztwie sklepu Lidl, co zapewnia możliwość zaprezentowania się potencjalnym klientom - możliwość zamieszczenia w widocznym miejscu reklamy zarówno bezpośrednio nad wejściem do sklepu, jak i na sąsiednich elewacjach (usługa podlega osobnym ustaleniom) - instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną - możliwość powiększenia powierzchni lokalu o sąsiedni o powierzchni 26,3m2 W razie zainteresowania proszę o kontakt telefoniczny. Zachęcam do odwiedzenia lokalu i przekonania się na własne oczy o jego zaletach.

Siedziba firmy, biuro, lokal usługowy lub miejsce produkcji
Siedziba firmy, biuro, lokal usługowy lub miejsce produkcji Świętochłowice, Śląskie
500 zł
26 м²

Wynajmę pomieszczenia mogące służyć jako siedziba firmy, biuro, miejsce produkcji lub lokal usługowy. Opis lokalu: - lokalizacja w Świętochłowicach dzielnica Zgoda przy ul. Wojska Polskiego 55 na parterze, w ruchliwym miejscu, dobra lokalizacja komunikacyjna, w sąsiedztwie wjazdu do sklepu LIDL - lokal składa się z dwóch pomieszczeń o zbliżonej powierzchni, w jednym z nich wydzielono węzeł sanitarny (wc i umywalka) - wejście z klatki schodowej, dwa okna PVC, jedno od strony ulicy Wojska Polskiego, drugie na podwórko (zabezpieczone kratami) - w lokalu instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna - możliwość zamontowania reklamy na elewacji budynku przy lokalu lub od strony wjazdu do dyskontu - lokal posiadał odbiór stacji sanitarno-epidemiologicznej pod kątem dopuszczenia do produkcji żywności - istnieje możliwość: połączenia lokalu z sąsiednim sklepem o powierzchni 47,3m2 (przedmiot osobnego ogłoszenia) oraz blaszanym garażem o powierzchni około 30m2 Zapraszam do oglądania lokalu po uprzednim umówieniu się.

Lokal użytkowy Park Handlowy Zgoda Świętochłowice
Lokal użytkowy Park Handlowy Zgoda Świętochłowice Świętochłowice, Śląskie
3 300 zł
90 м²

PH ZGODA to park handlowy z szerokim asortymentem odzieżowym, drogeryjnym i aptecznym oraz elektronicznym w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu spożywczego Biedronka o powierzchni ok. 1000 m2. Park handlowy ma ok. 2000 m2 powierzchni handlowej, znajdują się w nim takie marki jak Mediaexpert, Rossmann, Pepco, apteka Hygieia, Świat Prasy, Skok Śląsk, Cukiernia "Pyszna Babeczka". Do wynajęcia są lokale nr 10 i 11 - połączone w jedną przestrzeń z przeznaczeniem handlowo-usługowym z osobnym wejściem od strony parkingu. Lokal wykonany pod klucz, gotowy do użytkowania. Wstępna stawka czynszowa 36 zł/m2 z możliwością negocjacji. Chętnie odpowiem na wszystkie pytania. Niniejsze ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 par. 1. Kodeksu Cywilnego.

Lokal w centrum Świętochłowic ok.70 metrów ul. Katowicka
Lokal w centrum Świętochłowic ok.70 metrów ul. Katowicka Świętochłowice, Śląskie
2 100 zł
70 м²

Oferuję do wynajęcia lokal handlowy po remoncie o powierzchni ok. 70m2. Lokal mieści się w centrum Świętochłowic. Wcześniej działały tam STSy, ale jest możliwa działalność handlowa, biurowa lub gastronomiczna. Lokal wolny od zaraz. Zapraszam

Lokal 600m Świętochłowice ścisłe centrum, szerokie witryny!
Lokal 600m Świętochłowice ścisłe centrum, szerokie witryny! Świętochłowice, Śląskie
10 900 zł
600 м²

Opis lokalizacji: Ścisłe centrum Katowicka Lokal handlowy o powierzchni około 600m2 w centrum Świętochłowic przy ulicy Katowickiej. Atrakcyjna lokalizacja, główna handlowa ulica. Duże natężenie ruchu samochodowego i pieszego. Parking, możliwość parkowania przed lokalem, duże możliwości adaptacyjne lokalu (podziału wnętrza). Atrakcyjne warunki najmu, możliwość negocjacji czynszu. Więcej informacji pod numerem 608 - pokaż numer telefonu - Activa Nieruchomości. Zdjęcie poglądowe, przedstawia bliskie otoczenie nieruchomości. Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu KC.

Открыть картуКарта