1 obiekt

Ogłoszenie Przetargu Kłomnice, częstochowski, Śląskie
2 035 000 zł

OGŁOSZENIE O PRZETARGU Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kłomnicach, przy ul. Częstochowskiej 69. Nieruchomość stanowi własność Spółdzielni, księga wieczysta KW nr CZ1C/ 117 - pokaż numer telefonu - 3/3, działka nr 159/2, obręb Kłomnice, Gmina Kłomnice, powiat Częstochowski, o powierzchni 0,6753 ha. zlokalizowana w strefie środkowej miejscowości, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej oraz handlowo-usługowej. Działka posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 91 – ul. Częstochowska. Uzbrojenie terenu stanowi sieć elektryczna, wodociągowa i kanalizacyjna. Składnik budowlany stanowią budynki należące do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kłomnicach, tj.: 4 budynki handlowo – usługowe, budynek biurowy i wiata garażowa. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 203 - pokaż numer telefonu -, 00 zł. (słownie: dwa miliony trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100/). Wadium wynosi 10% ceny wywoławczej tj. 203 500,00 zł. (słownie: dwieście trzy tysiące pięćset zł. ). Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu bez podania przyczyn lub zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Szczegółowe warunki przetargu, w tym warunki, jakie winny spełniać oferty, określa Regulamin Przetargu Ofertowego, który udostępniony jest w siedzibie Spółdzielni. Przetarg-otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12 maja 2020r. w siedzibie GS Samopomoc Chłopska w Kłomnicach (sala konferencyjna) o godz. 14.00. Wpłacenie wadium i złożenie oferty oznacza przyjęcie warunków przetargu. Przedmiot przetargu można oglądać z udziałem przedstawiciela Spółdzielni, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, nr. tel. 343 - pokaż numer telefonu -, 664 - pokaż numer telefonu -.

Открыть картуКарта